SOLOSANG
ved foreningsarrangement

Et foreningsarrangement kan være rigtig mange ting,
og derfor vil mit sangprogram også være meget forskelligt afhængigt af anledningen og tilhørerne.

Ved disse former for arrangementer bruger jeg oftest pianisten Lene Jensen.

Jeg vil nævne nogle eksempler på arrangementer,
jeg har optrådt til, samt stilen for repertoiret:

Gudstjeneste - også Friluftsgudstjeneste:
salmer sunget a capella (dvs. uden musikledsagelse)
A capella salmer.

Årsmøde, Generalforsamling, Firma-jubilæum, Reception eller Julefrokost: sange fra musicals eller operetter, fædrelandssange, romantiske sange eller tyske lieder.
Eksempler på operette m.m.

Møde i missionshus eller Teltmøde/bibelcamping:
Åndelige sange og lovsangsvers som indslag i løbet af en mødeaften. Eller jeg står for en hel aften med lovsange. Valgt udfra tema (f.eks. Påske).
Forkyndende sange.

Foredragsaften: Sange fra en bestemt periode
eller fra en bestemt digter/ komponist. Valgt ud fra emne. F.eks. sange af H.C. Andersen, Jeppe Aakjær eller Fanny Crosby.

Lene Jensen
En sangaften om og med Lina Sandell-Berg’s sange
I samarbejde med min pianist Lene Jensen har jeg udarbejdet et spændende sangprogram om og med Lina Sandell’s elskede, åndelige sange. Hvem kender ikke ”Ingen er så tryg i fare”, ”Kun én dag, ét øjeblik ad gangen” og ”Jeg kan ikk tælle dem alle”?

Programmet er krydret undervejs med fortælling om digterens liv, og sangene synges kronologisk efter deres udgivelsesår.

Vi har afholdt programmet i et par missionshuse allerede. Kontakt mig og hør nærmere for et godt tilbud – og så ka man godt glæde sig til en skøn sang-oplevelse!