Arrangørerne udtaler:
I forbindelse med det årlige Trehøjemøde havde vi foredrag om H.C. Andersen. Foredraget stod sognepræst Kathrine Lilleør for, mens Tina Lynderup sang nogle sange af den store digter.
Tina formåede at holde aftenen på samme fornemme niveau, som foredraget. Der var både kendte og mindre kendte Andersen-værker på repertoiret, og Tina forstod at binde sangene sammen - og også at knytte an til foredragets røde tråd. I
korte indlæg mellem sangene indførte hun os i sangens
univers, så vi alle fik en mere intens lytteoplevelse.
Sangen blev fremført professionelt og i god samklang med pianisten. Sangen gik, med den gamle digters ord, fra
hjerte til hjerte. Se, det er et virkeligt eventyr!

Sognepræst Ole Rasmussen, Nr. Omme & Ørnhøj

_ _ _ _

- Når jeg har haft lejlighed til at lytte til Tina Lynderups sang og vidnesbyrd, har jeg bemærket, at hun ofte tager udgangspunkt i sange, der ikke er ukendte. Hvad gør så det? Absolut intet, da det er sange, der indeholder et budskab og en dybde, der er uopslidelige, - hvor det går én direkte til hjertet. Og ikke at forglemme: der lyttes til en sangstemme, som formår at formidle et budskab, hvor teksten også høres tydeligt.
Tinas sangstemme henleder mine tanker på Åb. 21, 5: "Se, jeg gør alting nyt". Hendes sang bærer præg af dette håb, og jeg er altid gået rigere hjem, end da jeg kom.
Mvh. Missionær Simon Overgaard, Lemvig

_ _ _ _

(fra en Reception, hvor Tina sang for forstanderen på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Willy akkompagnerede).

Vi valgte at benytte dig, Tina, fordi vi ville have, at vores afskedsreception og 25 års jubilæum skulle være en særlig oplevelse for vores afgående forstander og de inviterede gæster - og dét fik vi gennem din smukke sang.
Inden du kom hertil havde jeg under min forberedelse af arrangementet været inde at høre dig på nettet, og her var din sang også dejlig, men det kan ikke sammenlignes med at høre dig ”live”; det var simpelthen så smukt! Og den dygtige pianist Willy spiller aldeles fremragende til. Jeg bemærkede ved det bord, jeg sad ved, hvordan folk reagerede, da du sang dine sange: de blev så rørte, idet sangen gik lige til hjertet, at de fik gåsehud på armene samt tårer i øjnene – så varm og nærværende var din stemme. Mange sad ganske givet og befandt sig i ”drømmeland”, imens du sang. Med den optræden, er du helt sikker på, at det ikke var sidste gang du optrådte hos os, når vi skal have et smukt indslag i fbm et af vores større arrangementer her på stedet.
Med venlig hilsen Anne-Marie Sannerum, ny forstander på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Lene Jensen