Forkyndende sange

Da jeg næsten altid bruger at knytte nogle ord til de sange, jeg synger, falder det mig naturligt ved et missionsmøde også at aflægge et vidnesbyrd om Guds betydning i mit liv. Hér ønsker jeg som solosanger at være et redskab for, at evangeliet om frelsen i Jesus Kristus må kunne nå og røre den enkelte tilhører via min sangstemme. Jeg synger gerne før og efter en tale/prædiken i.flg aftale med mødelederen.
Eksempler på sange, jeg har sunget til missionsmøder:

 • Herre, til dig må jeg komme
 • Lad dit åsyn, gode hyrde
 • Ikke en spurv til jorden
 • Ingen kender mig så godt som du
 • Jesus lever i dag
 • Kom, o Helligånd
 • Du levende ord
 • Har du mod at følge Jesus
 • Kun én dag, ét øjeblik
 • Jeg kan ikke tælle dem alle
 • Hvad skal jeg give min frelser
 • Jeg er i Herrens hænder
 • Nu går solen sin vej
 • Du, der kalder jordens trætte
 • Læg nu alt i Jesu hænder
 • Guds fred er glæden i dit sind
 • Jesus er navnet mageløst
 • Du ser måske Jesus
 • Kom nær til mig
 • Jeg behøver dig, o Jesus
 • Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
 • Vi rækker vore hænder frem
 • Den Gud, der skabte lyset
 • Hvor finder vel hjertet sin salige ro
 • Du skabte os, Gud, med et evigt ord
 • Du fylder mig med glæde
 • Bevæg vore sind med dit ord
 • Pladsbyttet