KIRKEKONCERT
med Tina Lynderup og Willy Egmose

Samarbejdet med Willy Egmose er nok den største gevinst,
jeg har haft, når jeg ser tilbage på mit forløb som sanger.
Han har virkelig lært mig at udtrykke mig gennem rytmiske salmer og inspireret mig til at gå nye veje - lære nye sange.

Willy Egmose har kirkemusikalsk embedseksamen
og har været fast ansat som organist ved Skjern kirke siden 1968. Han har sideløbende været aktiv jazzmusiker, og i de sidste mange år har han arbejdet med at lade de to verdener mødes. Det er sket gennem den musik, han har spillet,
hans korarbejde, og inden for de seneste år også
gennem hans arbejde som melodikomponist til fællessang.
Han har i sine melodier benyttet elementer fra jazzmusikken, men har samtidig forsøgt at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder.

I år 2000 udkom "Salmer og Sange i skole og kirke",
en rytmisk orienteret salmebog, som Willy Egmose har
været initiativtager til. Det er også væsentligt at nævne, at både Den Danske Salmebog (2003) og Højskolesangbogen (2006) indeholder melodier af Willy Egmose.
Willy Egmose har modtaget flere priser indenfor kultur og musik i Vestjylland, bl.a. Ringkøbing Amts Musikpris i 2001.

Willy Egmose