SOLOSANG
på ældrecenter/institution

At synge på ældrecenter/ plejehjem har altid været særligt for mig - fordi jeg synes, jeg i særlig grad mærker tilhørernes taknemlighed og glæde over sangen.

Jeg laver et program til en eftermiddag eller aften, hvor der lægges en kaffepause ind, så vi alle ligesom får en pause midtvejs. Der bliver også fællessang fra dén sangbog man nu har på stedet (eks. Seniorsangbogen, Salmebogen, Højskolesangbogen). Jeg vælger sange, som for de fleste tilhørere vil være genkendelige danske sange - årstidssangeog fædrelandssange - f.eks. af Jeppe Aakjær.

Jeg har oftest sunget på plejehjem i forbindelse med en festaften: Forårs- Høst- eller Julefest, Vennefest eller jubilæum. Det skal være glædeligt og hyggeligt.

Jeg bruger altid "min egen" pianist, når jeg optræder på plejehjem eller til arrangementer for seniorer/ældre. Gudrun Madsen, organist i Videbæk, og Hanne Mortensen, tidl. organist i Tvis og Nr. Felding, står til rådighed for mig som akkompagnatører. Begge organister vil desuden kunne akkompagnere mig til en kirkekoncert eller et sognearrangement med danske salmer som hovedindhold.

Sammen med Gudrun Madsen har jeg givet kirkekoncerter
med salmesang på programmet. Vi har flere gange sunget julen ind på plejehjem, og har desuden holdt adskillige sangeftermiddage i pensionistforeninger/ seniorklubber.

Vi har gerne et tema for dét sangprogram, vi præsenterer – f.eks. en bestemt digter eller komponist, eller overskriften er den aktuelle årstid.

I 2005 udarbejdede vi et flot:
H.C. Andersen repertoire

Se også vort nyeste:
Jeppe Aakjær repertoire

Gudrun Madsen