Koncerter i kalenderen
2019
Maj
Lørdag d. 11. kl. 19.00 Vejle Y´s Men Club
á capella sang-underholdning
Torsdag d. 16. kl. 14.30 Søndermarken Ældrecenter, Tarm
Forårs-sang
Tina + Lene
Onsdag d. 23. kl. 19.00 Ådum Kirke
Sang-foredrag om Lina Sandell
Tina + Lene
Juni
Tirsdag d. 11. kl. 18.30 Sevel Alderdomshjem
Sommerfest
Tina + Lene
Juli
Søndag d. 28. kl. 19.00 Haderup Bibelcamping
Jubilæumsfest
Tina + Lene
September
Søndag d. 1. kl. 10.00 Farsø Kirke
Musik-frimesse
Tina + Lene
Tirsdag d. 3. kl. 14.00 Oasen i Vemb
Seniorsang
Tina + Lene
Oktober
Fredag d. 11. kl. 09.30 Ejstrupholm Sognecafé
Tina + Lene
December
Onsdag d. 4. kl. 19.30 Bording Indre Mission
Advent - Lovsangsaften
Tina + Lene
Tirsdag d. 10. kl. 19.00 Hjerm Kirke
Julekoncert
Tina + Willy Egmose
< tilbage