2013
December: Tina og Skjern kirkekor i Skjern Kirke.
December: Tina og Skjern kirkekor i Ansager Kirke.
November: Babysalmesang.